Miško įveisimas ne miško žemėje: ką svarbu žinoti?

0


Keletą pastarųjų metų yra pastebima, kad vis daugiau žmonių privačioje žemėje nori įveisti mišką. Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) atkreipia dėmesį, kad asmenys, norintys įveisti mišką savo turimoje ne miškų ūkio žemėje (., žemės ūkio žemėje, kitos paskirties žemėje), privalo tam gauti NŽT sutikimą.

Privačios žemės savininkas, norintis ne miško žemėje įveisti mišką, jam patogiu būdu turi pateikti NŽT prašymą dėl miško įveisimo ne miško žemėje (rašymo formą ir informaciją apie jo pateikimo būdus galima rasti). čia).

Kartu su prašymu turi būti pateikta:

  • kai žemės plotas, kuriame planuojama įveisti mišką, 10 ha ir mažesnis – sklypo plano M 1:10 000 arba M 1:5000 su pažymėtu ribomis, pagal kurią ketinama įveisti m, kopija;

arba

  • kai planuojamo įveisti miško plotas didesnis kaip 10 ha, žemės savininko parengtas ir NŽT patvirtintas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje.

NŽT motyvuotą sprendimą pagal pateiktą prašymą pateikia ne vėliau kaip per 15 darbo dienų prašymo ir būtinų dokumentų pateikimo.

Tuo atveju, kai reikalinga papildoma informacija iš kitų institucijų arba infrastruktūros valdytojų (savininkų), NŽT sprendimą išduoda ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

NŽT administracinę paslaugą (priima prašymą ir pateikia motyvuotą sprendimą) dėl miško įveisimo privačioje ne miško žemėje teikia nemokamai.

Atkreiptinas dėmesys į kelis praktikoje pasitaikančius svarbius aspektus tiekiant NŽT prašymą dėl miško įveisimo ne miško žemėje.

Žemės sklypas priklauso keliems asmenimis

Jeigu žemės sklypas priklauso keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise, prašymas turi pateikti visi bendraturčiai.

Bendraturčiai, nepageidaujantys jiems nuosavybės teise priklausantys žemės sklypo dalyje įveisti miško, pasirašydami prašymą patvirtina, kad sutinka, kad būtų galima įvesti kitų bendraturčių nuosavybės teise priklausančias žemės sklypo dalis. Kai ne visi žemės sklypo bendraturčiai pateikiami įveisti mišką žemės sklypą, su prašymu žemės sklypo naudojimo tvarka.

Kai žemės sklypas priklauso keliems bendraturčiams ir kaimas pasirašytas visų bendraturčių ir su juo yra pateikta žemės sklypo naudojimosi tvarka, turėtų būti laikoma, kad miško įveisti siekiama bendraturtis, dėl kurios nuosavybės teise priklauso tvarkoje, pagal pateiktą žemės sklypą. planą numatyta įveisti mišką.

Žemės sklypas yra valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonoje

Sklype, esančiame valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonoje, įveisti mišką draudžiama (išskyrus žemės ūkio naudmenose ir (arba) kai nustatytas užkrėtimas kenksmingaisiais organizmais arba aplinkos ministro nustatyta tvarka masinis kenkėjų išplitimas).

Žemės sklypo dirvožemio našumas didesnis nei 39 balai

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nustato, kad žemės ūkio paskirties žemės sklypuose yra ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje, turi būti naudojamas taip, kad nesumažėtų jos plotas, išskyrus ekologiškai nuskurdintas gamtinio karkaso teritoriją, ir nepablogėtų dirvožemio savybės.

Jeigu prašoma įveisti mišką žemės ūkio paskirties žemės sklypo žemės ūkio naudmenoje ,,arimoji žemė“, kai šios naudmenos dirvožemio našumo balas didesnis nei 39 balai, ariamosios žemės naudmenose mišką įveisti draudžiama (išskyrus ekologiškai nuskurdintose gamtinio karkaso teritorijose kompleksiškai įvertinus teritorijų planavimo dokumentų sprendimus), kadangi dėl to sumažėtų jos plotas bei galimai pablogėtų dirvožemio savybės.

Žemės sklypas yra eksploatuojamos melioracijos sistemos

Miško įveisimas sklype, kuriame yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, galimas tik jeigu yra gautas savivaldybės administracijos, kuri valdo ir naudojasi valstybei nuosavybės teise priklausančiu melioracijos statiniu patikėjimo teise, pritarimas.

Kai savivaldybės administracija pritaria, kad miškas gali būti veisiamas melioruotoje žemėje, ji kartu su pritarimu turi pateikti drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M 1:2000 ištrauką ir miško įveisimo technines sąlygas.

• Nacionalinės žemės tarnybos informacijaSource link

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Draugai: - Marketingo agentūra - Teisinės konsultacijos - Skaidrių skenavimas - Fotofilmų kūrimas - Miesto naujienos - Šeimos gydytojai - Saulius Narbutas - Įvaizdžio kūrimas - VeidoskaitaTeniso treniruotės -